Finansierings Form
Auto Market
Tel:(011) 789 4653 / (011) 787 2004/1093
Fax:
(011) 886 5302
Persoonlike Besonderhede :
Titel: Naam:  
Van:
ID Nom: Selfoon Nom:  
Huis nom:
Werk nom:
E-Pos:
Woonadres:


Posbus Adres:
Voorige Woonadres:


Poskode :  
Etniese groep:
Tydperk By Woonadres:
Tydperk By Voorige Woonadres:
Besonderhede van betrekking :
Werkgewer Se Naam:
Tiepe Industrie :
Werknemernom:      
Beroep:
Voorige Werknemer se Naam:          
R
Huidige Selaris : R Kar Toelaag: R
Totale Inkomste/Maand: R
Besonderhede Van Eiendom:
Naam Van famielielid:
Kontak Nommer :
Besit u u eie huis? Ja Nee
Is Dit In u Naam? Ja Nee
Maandelikse Huur/Verbond : R
Standplaas Nom:
Voorstad:
Koopprys: R
Datum van aankoop:
Huidige Waarde: R
Huidige Verbond: R
Verbandhouer :
Naam van Gaade:
Huwelik Status : Naam Van Gade :
Salaris:
Beroep: Datum Van Troue:
ID Nom:
Werkgewer:  
Getal Afhanklike Kinders:
Voertuig Wat Jy Wil In Belangstel:
         Model:    Jaar:     
Kleur:
Agent: Voertuig Prys : R
Deposito/In Ruil: R
Bank Besonderhede:
Het u n Kredietkaart? Ja Nee
Kredietkaartnommer:
Tiepe Kaart :
Tiepe Rekening :
Rek Nom : Tak:
Tak Kode :
Voertuig Finansiering :
Het u Finansiering? Ja Nee    Met Wie :
Polis nom:
Makelaar nom:
Makelaar Naam:
Eisvry :
Aanvangsdatum :    
Versekerings Waarde : R
Voltooi en Fax terug asb: